arbeidsverhoudingen

Systemische arbeidsverhoudingen

Waar mensen zich binnen organisaties met een specifiek doel tot elkaar (moeten) verhouden, blijkt het zeer verhelderend, zo niet noodzakelijk, om goede afspraken te maken binnen deze context: samenwerking & communicatie; een voortdurend in proces zijnde uitdaging.
Tijdens de opleiding tot systeemspecialist, ben ik opgeleid als specialist in relaties tussen mensen. Binnen arbeidsverhoudingen staan de dynamische processen binnen intercollegiale relaties centraal.. Niet zelden is er sprake van een verworden context waarbij je je af kunt vragen; zijn we nog collega’s; blijven we zakelijk genoeg om de doelstelling van onze organisatie te waarborgen?
Soms gaan mensen familiair met elkaar om, verwachten we van collega’s dat ze betrokken zijn op ons, wat veel verder kan gaan dan zakelijke betrokkenheid. Het is belangrijk dat je voor jezelf helder hebt, hoe jij je in je rol als professional wilt verhouden tot je collega’s en dit te regelen met elkaar.

arbeidsverhoudingen

Reflecteren

We zijn allemaal mensen, laat dat helder zijn. Dat hierdoor juist als valkuil de menselijke aspecten soms domineren boven de zakelijke, maakt het ingewikkeld. Toch is dit niet te vermijden, maar wel te coachen. Je kunt leren om persoon en professie van elkaar te onderscheiden, door vooral je eigen reflectief vermogen te vergroten. Dat deze zaken ook in teamverband van wezenlijk belang zijn voor een werkomgeving die sociaal veilig zou moeten zijn, is onlosmakelijk. Zo kan ook de relatie (arbeidsverhouding) met je leidinggevende een uitdaging zijn. Soms zelfs zodanig, dat je volstrekt uit balans kan raken op het werk.
Dit aanbod gaat over systemische interventies in teambuilding en het ontwikkelen van een aan- en afspreek cultuur. Sociale veiligheid is hierbinnen groot goed, waarbij elk teamlid een individuele verantwoordelijkheid draagt.

Tevens heb ik in deze context als aanbod, om in kleinere groepen leervragen uit te diepen; het begeleiden van systemische intervisie als supervisor, waarbij behalve collegiale verhoudingen, ook de verhouding met de doelgroep en de daaraan verwante relaties, een belangrijke rol kunnen spelen. Gericht op de ontwikkeling van je eigen persoonlijk professionaliseren, samen met anderen.

Aan de slag?