systemische coaching

Systemische coaching

Coaching is gericht op iets wat je wilt leren in je professioneel handelen. Belangrijk is om te onderzoeken (dat kan ook als start samen met mij) waar je zoal tegen aan loopt op het werk, verheldering hoe je het doet als inzicht en op grond waarvan het is zoals het is.

systemische coaching

Herken je dit?

  • Je bent aan het werk, maar van binnen merk je verlies van inspiratie
  • Je voelt je niet gezien en erkend in je eigen kunnen
  • Je krijgt er geen vat op om je competenties hierin te ontwikkelen
  • Je in “het weten” niet kan bedenken wat jou nu zo onthand maakt hierin
  • Je eigenlijk hoopt dat lef hierin vanzelf groeit
  • Je merkt dat je volstrekt anders bent dan je collega’s
  • Je denkt dat dit werk mogelijk niet bij je past
  • Je niet snapt waarom je niet gewoon op de kracht die je altijd had, verder kan

Jij in samenwerking met de ander

Het systemische is dat het nooit op zichzelf staat, altijd in relatie met iets of iemand. En ook in jezelf zijn er diverse onderdelen die in verbinding met elkaar staan. Door verschillende methoden of theorieën te gebruiken krijgen we dit helder. Je raakt hierdoor geïnspireerd en dan ontstaat er ook haast vanzelf helderheid, wat jou hierin te doen staat!

Aan de slag?