relatietherapie

Relatietherapie

Een partnerrelatie gaat over liefde & seksualiteit, waarbij het delen van gevoelens en gedachten een belangrijke rol spelen. Daarbij is communiceren een schoon goed wat regelmatig vervuild raakt. In een leven van liefde samen optrekken, is niet altijd eenvoudig. Het meebrengen van je eigen kwetsbaarheid, die onontkoombaar is als het gaat om houden van, geeft behalve vreugde ook pijn. Wanneer een relatie meer pijn dan vreugde oplevert, krijgen twijfels ruim baan.

relatietherapie

Hulp als het tegenzit

  • Als pijn en onvrede de klok slaat
  • Als je denkt er niet meer uit te komen met elkaar
  • Als je niet snapt waar de ander zich bevindt
  • Als jij het gevoel hebt er alleen voor te staan
  • Als jij het idee hebt dat jij er alles aan doet en de ander niet
  • Als je iets ‘normaals’ wilt bespreken en je samen afglijdt hierin
  • Als je het idee hebt niet meer gezien te worden door de ander
  • Als jullie geen ‘samen’ leven meer hebben
  • Als je vindt dat je met twee volwassenen het zonder een derde moet kunnen

Aansluiten bij jullie vragen

Jullie ondersteuningsvraag staat centraal. Dat is altijd het uitgangspunt. Aan de hand daarvan zijn diverse methoden toepasbaar.

Wacht niet te lang