privacyverklaring van Charismata

Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een Europese privacywet, waardoor de privacy in alle landen van de EU gelijk is.
Voor een goede therapeutische behandeling is het noodzakelijk dat er een dossier is waarin persoonlijke gegevens van U staan en tevens de ondersteuningsvraag en de aanpak die wij gezamenlijk overeenkomen.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de gehouden sessies of bijeenkomsten.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld uw huisarts.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en overige gegevens
  • Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut of begeleider, individueel of binnen organisaties heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht, het beroepsgeheim.

Zorgvuldige omgang met uw gegevens

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, waarbij soms mijn accountant betrokken is.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 2 jaar bewaard.

Privacy op de (zorg)nota indien van toepassing

Op de nota kunnen gegevens staan om voor eventuele vergoeding in aanmerking te komen, zoals:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling
  • de kosten van het consult.

Geen cookies

Deze website is geheel cookievrij. Voor alle links naar andere websites geldt dat zodra u mijn site verlaat, u te maken heeft met de cookie- en privacyverklaring van de andere website.